ایمنتا توکن چیست

ایمنتا توکن ابزار نوینی برای سرمایه گذاری و خرید بیمه است. با ایمنتا توکن شما میتوانید مبالغی که مایل به سرمایه گذاری هستید را بصورت روزانه و هفتگی به شکل توکن سرمایه گذاری و سود بازار آنرا دریافت کنید و در هر زمان که مایل بودید میتوانید توکن های خود را به نوع بیمه که مایل بودید تبدیل کنید

توکن های موجود